Tarieven 

Individueel gesprek/coaching:    

60 euro

Koppelgesprek:                    

65 euro         

Familiegesprek:                      

65 euro
            

Loopbaanbegeleiding:          

10 euro via loopbaancheques, per gesprek=> zie voor voorwaarden https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

60 euro zonder loopbaancheques, per gesprek

Testonderzoek (vernieuwde tarieven, worden toegepast per 8 juli 2021):

Intelligentie:                              

160- 200 euro

Persoonlijkheidsonderzoek:                         

310 euro             

Neuropsychologisch onderzoek (alle functiedomeinen):                

350 euro      

ADHD-onderzoek:                      

420 euro

Autisme-onderzoek:

420 euro   

Differentiaal diagnostisch (2 diagnoses):          

550 euro    

Differentiaal diagnostisch (3 diagnoses):

600 euro 

!!! Gelieve tijdig, ten laatste 24u op voorhand, te verwittigen bij annulering van afspraak. Indien u niet tijdig verwittigt, dient u de consultatie of 30% van het type onderzoek te betalen. Dit bedrag kan niet gerecupereerd worden bij een volgende afspraak. Bij ziekte vragen we een ziekte-briefje, opgesteld door de huisarts. 

 

Terugbetalingen

Sommige mutualiteiten betalen een deel van de consultaties bij een psycholoog terug. Gelieve dit na te vragen bij uw mutualiteit. Hieronder kan u al een lijst vinden met mogelijke terugbetalingen. Aarzel niet ons hieromtrent aan te spreken.

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie.pdf

 

Wanneer een neuropsychiater, een neuroloog, psychiater of geriater een DEMENTIE- onderzoek voorschrijft, kan men een deel vanuit de ziekteverzekering terugbetaald krijgen. Hiervoor dient de arts- verwijzer altijd eerst contact op te nemen met Stephanie De Munck.