top of page

 

U kan bij ons terecht als individu, koppel of gezin.

Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch of via mail. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing (vb.: huisarts). Weet je niet goed welke therapievorm of hulpverlener er bij je past, kan je altijd bellen naar Stephanie De Munck voor een verkennend gesprek. 

Intake

Tijdens een eerste gesprek verkennen we je vragen of zorgen, de geschiedenis en de context ervan. Aan het einde van dit kennismakingsgesprek beslissen we samen of we een vervolgafspraak vastleggen. Als blijkt dat andere hulp beter past, dan bespreken we een eventuele doorverwijzing (intern of extern)

Therapie

Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie. Dat is meer dan ‘gewoon praten’: je leert in psychotherapie onder andere wat je zelf kunt doen om jouw klachten te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door te oefenen met op een andere manier tegen bepaalde zaken aan te kijken of ander gedrag aan te leren. Of door te ontdekken wat er gebeurt in de wisselwerking tussen jou en de mensen in jouw directe omgeving. Psychotherapie kan je stimuleren onbekende kanten van jezelf te ontdekken.

Duur

Een individuele sessie duurt 50 minuten, een sessie koppeltherapie neemt 80 minuten in beslag. De timing van de gesprekken is afhankelijk van jouw situatie en wensen. Meestal vinden de sessies plaats om de twee à drie weken

bottom of page