top of page

In onze praktijk voeren we ADHD/ADD-, autisme- en persoonlijkheidsonderzoeken uit. Een neuropsychologisch onderzoek na een ongeval of bij vermoeden van beginnende dementie kan ook. Een intelligentie-meting bij studiekeuze-advies of bij andere vraagstellingen is ook mogelijk. 

Werking

Elk diagnostisch onderzoek wordt voorafgegaan door een gesprek. Naargelang de vraagstelling kan een ontwikkelingsanamnese (tijdslijn met specifieke vragen vanaf de geboorte tot heden) afgenomen worden waarbij de familie en/of de partner betrokken worden.

De testfase zelf neemt ongeveer 2 à 3 uur in beslag.  De testen kunnen bestaan o.a. uit aandachtstaken, geheugentaken, vragenlijsten en opdrachten.

Na de gesprekken en de testen wordt er een verslag opgemaakt waarin de gesprekken, de observaties en testresultaten besproken worden. Het besluit wordt procesmatig gevoerd (alle differentiaalhypotheses worden onder de loep genomen en verworpen of aanvaard).  Dit verslag wordt opgestuurd en besproken met de aanvrager (arts/specialist of psycholoog). Feedback kan telefonisch (gratis) of via een afrondend gesprek (bijkomend gesprek op afspraak).

 

Voor meer info kan je altijd bellen of mailen naar Stephanie De Munck.

bottom of page