Therapie

Onze psychologen/therapeuten geven individuele-, koppel en familiegesprekken. Wanneer je individueel in behandeling bent bij een psycholoog van ons team kan je ook bij één van onze andere teamleden een koppelgesprek of familiegesprek aanvragen indien dit wenselijk is.

Kijk zeker eens bij de rubriek 'team' dan zie je per hulpverlener waarin hij of zij gespecialiseerd is. Wil je meteen een afspraak vastleggen kan je bellen naar desbetreffende hulpverlener. Weet je niet goed welke therapievorm of welke hulpverlener er bij je past, kan je altijd bellen naar Stephanie De Munck voor een verkennend gesprek. 

Coaching

Je kan bij ons werkgerelateerde coaching, loopbaanbegeleiding of studiekeuze-advies krijgen. Stephanie De Munck helpt je hier graag bij verder. Wij aanvaarden loopbaancheques. Voor voorwaarden zie onder de rubriek tarieven. ADHD- coaching is ook mogelijk bij ons. Hierbij geven we o.a. informatie en oefeningen rond time-management, plannen en organiseren. 

Psychodiagnostiek

In onze praktijk voeren we ADHD/ADD-, autisme- en persoonlijkheidsonderzoeken uit. Een neuropsychologisch onderzoek na een ongeval of bij vermoeden van beginnende dementie kan ook. Een intelligentie-meting bij studiekeuze-advies of bij andere vraagstellingen is ook mogelijk. 

Elk diagnostisch onderzoek wordt voorafgegaan door een gesprek. 

Naargelang de vraagstelling kan een ontwikkelingsanamnese (tijdslijn met specifieke vragen vanaf de geboorte tot heden) afgenomen worden waarbij de familie en/of de partner betrokken worden.

De testfase zelf neemt ongeveer 2 à 3 uur in beslag.  De testen kunnen bestaan o.a. uit aandachtstaken, geheugentaken, vragenlijsten en opdrachten.

Na de gesprekken en de testen wordt er een verslag opgemaakt waarin de gesprekken, de observaties en testresultaten besproken worden. Het besluit wordt procesmatig gevoerd (alle differentiaalhypotheses worden onder de loep genomen en verworpen of aanvaard).  Dit verslag wordt opgestuurd en besproken met de aanvrager (arts/specialist of psycholoog). Feedback kan telefonisch (gratis) of via een afrondend gesprek (bijkomend gesprek op afspraak). Voor meer info kan je altijd bellen of mailen naar Stephanie De Munck.