I

Professioneel stilstaan, terugblikken en vooruit kijken is essentieel om te kunnen evolueren in je loopbaantraject 

 

Loopbaan- en studiekeuzebegeleiding bij PsyNetWorks

coach: Stephanie De Munck

 

Wat kan je bij PsyNetWorks verwachten wanneer je het loopbaanbegeleidingstraject volgt?

We gaan dieper in op je huidige werk- context. Wat doe je graag en wil je behouden? Welke taken liggen je minder? Waar kijk je tegen op?   Onze focus ligt sterk op talentgericht werken/leven (welke activiteiten geven mij flow, geven mij zin in meer,  maken mij blij?).

Stilstaan bij je loopbaanwaarden (bv. intellectuele ontplooiing, ambacht, vrijheid, deskundigheid, veiligheid,…) is ook heel belangrijk omdat deze waarden je tevredenheid bepalen op je werk. We kijken ook naar vaardigheden/competenties die je opgebouwd hebt en zeker niet wil opgeven? 

Een goede loopbaancoach legt samen met zijn cliënt een volledige puzzel VERLEDEN-HEDEN-TOEKOMST met de uitwerking van WILLEN, KUNNEN en ZIJN. Wat wil ik? Wat kan ik? Wie ben ik? Bij dit laatste besteden we ook aandacht aan de persoonlijkheid. Ben ik van nature een prikkelzoeker en/of een angstig iemand? Deze vragen zijn ook belangrijk in een arbeidscontext. Hoog prikkelzoekende mensen zijn snel verveeld in hun job wanneer deze weinig variatie biedt. Angstige mensen gaan eerder in hun beroepskeuzes zichzelf afremmmen en op basis van angst bepaalde beslissingen nemen. 

Door deze bewuste puzzel te leggen kan er gekeken worden of ‘het huidig professionele plaatje’ nog klopt. 

Belangrijke vragen: 

•    Heb ik mijn professioneel parcours doorlopen zoals ik het wou? Waar ben ik afgeweken en hoe kwam dit? 

•    Ben ik tevreden met de professionele keuzes die ik gemaakt hebt? 

•    Kan ik in mijn huidige job mijn talenten verder ontwikkelen en haal ik energie uit mijn taken of zuigen ze mij enkel leeg? 

•    Zijn er bepaalde bedrijfswaarden die haaks staan op mijn eigen professionele waarden? 

•    Leunden mijn studies aan bij mijn aanvankelijke beroepsinteresses of koos ik omwille van de waarden binnen het ouderlijke gezin? 

Wanneer we een goed zicht hebben op de volledige puzzel, kunnen we concreet onze opties afwegen. We evolueren dan naar een goed onderbouwde beslissing/actie die genomen moet worden. We blijven niet vaag maar worden lekker concreet dat de loopbaancoaching echt iets oplevert. Obstakels die we tegenkomen onderweg of ons hinderen om te kunnen beslissen, worden allemaal besproken. 

We kijken ook, indien nodig, door een psychologische/ diagnostische bril naar de volledige puzzel. 

 

Wat kan je verwachten van studiekeuzebegeleiding? 

Studiekeuzebegeleiding volgt hetzelfde parcours dan loopbaanbegeleiding (deel competenties is echter beperkter). We gaan dieper in op talenten, waarden, beroepsinteresses en persoonlijkheid. 

Interessant is dat er ook vooruit gekeken wordt naar welk beroep men later wil uitoefenen binnen welke context (bv. al eens zoeken naar bedrijven waar men wil werken, …) . Studiekeuzebegeleiding is ook een zeer actief proces van zoeken, informatie inwinnen bij de juiste instanties en evt. ook wat stage lopen bij mensen die het beroep uitoefenen van de job die de student later wil doen.  

Bij studiekeuzebegeleiding kijken we ook of er toekomst zit in de keuzes die gemaakt worden (cf. oververzadiging van bepaalde beroepen op de arbeidsmarkt, knelpuntberoepen). Wanneer een student ‘vrijheid en geld verdienen’ als waarde hoog in het vaandel draagt, gaan we bv. studies voorstellen waarbij ze later als zelfstandige aan de slag kunnen gaan en effectief binnen hun waardensysteem kunnen werken. 

 

Concreet? 

 

- Wij bieden loopbaanbegeleiding met loopbaancheques. Wie komt er in aanmerking? https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

 

- Loopbaanbegeleiding kan ook zonder loopbaancheques. Zelfde tarieven gelden als studiekeuzebegeleiding. https://www.psynetworks.com/tarieven

- Lees ook onze nieuwsbrief aangaande deze specifieke vorm van coaching

- Heb je nog vragen of wil je alvast  kennismaken? Bellen of mailen kan altijd op 0486/11.12.16 en stephanie.demunck@telenet.be